δισκογραφια

Ταλιούρης Γιώργος

«12 μεγάλες επιτυχίες του» (1968)

«Γ. Ταλιούρης» (1969)

«Γ. Ταλιούρης: 12 μεγάλες επιτυχίες» (1970)

«Κάθε χάντρα και ένας πόνος» (1971),

«Μεγάλες επιτυχίες» (1971)

«Μεγάλες επιτυχίες» (1971)

«Μαυροντυμένε ουρανέ» (1971)

«Γ. Ταλιούρης» (1973)

«14 μεγάλες επιτυχίες» (1977),

«Εγώ π’ αγάπησα» (1977)

«Τραγούδια γι’ αυτούς π’ αγάπησαν» (1977)

«Λαϊκό ξεφάντωμα» (1979), «Σε καλό να μου βγει» (1983),

«Και πάλι μαζί» (1989)

«Οι μεγάλες επιτυχίες» (1994 και 1995)

«Εσύ είσαι αριστοκράτισσα» (1996)